Konfidentsiaalsus tingimused

Kooskõlas Isikuandmete kaitse seadusega kõiki MyMimm e-poest tellimuste vormistuse ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud personaalseid andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kliendi isikuandmeid ei avadlata kolmandatele osapooltele, välja arvatud seadusest tulenevatel tingimustel. Meie firma austab Sinu õigust privaatsusele ja Sinu poolt meile usaldatud andmeid koheldakse konfidentsiaalselt ning neid kasutatakse vaid meie poolt ja seda üksnes andmete kogumise juures märgitud eesmärkidel.